پنج سوال مهم که هر مدیر باید از کارمندان خود بپرسد!

پنج سوال مهم که هر مدیر باید از کارمندان خود بپرسد!

سوزان پپرکورن، که یک مربی کسب و کار بسیار با سابقه است، معتقد است مدیران برای به دست آوردن تصویری دقیق از احساسی که کارکنان نسبت به نقش و وظایفشان در سازمان دارند، باید ۵ سوال مهم را از آنها بپرسند. او در این مقاله به معرفی و بررسی این پنج سوال مهم می پردازد. او معتقد است پرسیدن این سوالات باعث می شود درکی متقابل میان مدیران و کارکنان شکل بگیرد. این سوالات به مدیران کمک می کند تا قابلیت ها، استعدادها، و انگیزه های پنهان کارکنانشان را بشناسند و به رشد و شکوفایی آنان کمک کنند.