نقش کلیدی مدیران در توسعه کارکنان

نقش کلیدی مدیران در توسعه کارکنان

یکی از مهم‌ترین عواملی که در ماندگاری کارکنان در شرکت و توسعه و پیشرفت آنان دخیل است و معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد نقش مدیرانی است که مستقیما با کارکنان در ارتباطند. آناند چوپرا-مکگون (Anand Chopra McGowan) در این مقاله به توضیح پنج گام مهم می‌پردازد که به کمک آن می‌توان نقش این مدیران را در فرایند آموزش و حفظ کارکنان به روشنی تعریف کرد.