تنش های مهم در محیط های کاری ترکیبی (هیبرید)

تنش های مهم در محیط های کاری ترکیبی (هیبرید)

هدف از طراحی محیط های کاری هیبرید یا ترکیبی، که در آن ساعت کاری منعطف است و کارکنان اجازه دورکاری نیز دارند، تسهیل شرایط کار بوده است. این مدل در دوران همه گیری کرونا طرفداران بیشتری پیدا کرده است و بسیاری از سازمان ها به آن روی آورده اند. با این وجود، تحقیقات و مشاهدات نشان می دهد محیط کاری هیبریدی می تواند منبع تنش باشد و حتی تعادل میان زندگی کاری و شخصی افراد را به هم بزند. بابی توماسون و جنیفر فرانزک، که هر دو از استادان حوزه مدیریت و سازمان هستند، در این مقاله به معرفی سه نوع تنش مهم می پردازند و برای کاستن از آنها راهکارهایی عملی ارائه می کنند.