۸ راه حل اینترنت اشیاء برای ارائه کنندگان فناوری مالی (و چگونگی توسعه آن)

با چشم‌انداز رشد ۲۵ میلیارد دلاری در چند سال آینده، اینترنت اشیاء به زودی شرکت‌های فین تک را وادار به تجدید نظر در عملیات هایشان خواهد کرد.