14 ویژگی مهم یک فروشنده خوب

۱۴ ویژگی مهم یک فروشنده خوب

در ادامه، ۱۴ عضو شورای بازرگانی فوربز گرد هم آمده‌اند تا درباره ویژگی‌هایی که یک فروشنده خوب باید داشته باشد و چگونگی تاثیرگذاری مثبت آن ویژگی‌ها بر توانایی فروش بحث کنند.
افزایش فروش در روزگار سخت

راهکارهایی برای افزایش فروش در روزگاری که مردم ترجیح می دهند کمتر خرج کنند!

سیزده راهکار برای افزایش فروش در روزگاری که مردم ترجیح می دهند کمتر خرج کنند. این مقاله حاصل گفتگویی است که نگارنده با چهارده تن از زبده ترین و با تجربه ترین کارشناسان گروه توسعه و کسب و کار Forbes انجام داده است.