برندگان و بازندگان دنیای بانکداری و فین تک در سال 2021

برندگان و بازندگان دنیای بانکداری و فین تک در سال ۲۰۲۱

ران شلوین، پژوهشگر ارشد موسسه مشاوره کرنراستون در این مقاله به بررسی عملکرد شرکت هایی فین تک در سال ۲۰۲۱ پرداخته است. او با تشبیه حوزه فین تک به حوزچه ای پر از کوسه، به بررسی شرکت هایی می پردازد که در این حوزچه جان سالم به در می برند و پیروز می شوند و یا توسط کوسه های دیگر تکه تکه یا بلعیده می شوند.
۴ روند تکنولوژی که در سال ۲۰۲۱ به طور گسترده‌ای بانکداری را متحول می کنند!

۴ روند تکنولوژی که در سال ۲۰۲۱ به طور گسترده‌ای بانکداری را متحول می کنند!

در سال های اخیر قدامات زیادی در زمینه‌ی دیجیتال سازی روش های بانکداری صورت گرفته است. در این مطلب می خواهیم تغییرات پیش روی این صنعت را بررسی کنیم.