پیشرفت چشمگیر آفریقا در فین تک : ۵ درسی که بانک های جهانی می توانند از آن بیاموزند.

پیشرفت چشمگیر آفریقا در فین تک : ۵ درسی که بانک های جهانی می توانند از آن بیاموزند.

فین تک آفریقا در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. در این مطلب می خواهیم به بررسی عوامل سازنده‌ این پیشرفت بپردازیم و آموختنی های آن را بیاموزیم.