رگ تک چیست؟!

رگ تک چیست؟!

فن‌آوری قانون گذاری یا رگ تک (RegTech) که اغلب به عنوان شاخه ای از فین تک درنظر گرفته می شود، کاربرد فن‌آوری برای بهبود نحوه مدیریت قانون گذاری است.