برندگان و بازندگان دنیای بانکداری و فین تک در سال 2021

برندگان و بازندگان دنیای بانکداری و فین تک در سال ۲۰۲۱

ران شلوین، پژوهشگر ارشد موسسه مشاوره کرنراستون در این مقاله به بررسی عملکرد شرکت هایی فین تک در سال ۲۰۲۱ پرداخته است. او با تشبیه حوزه فین تک به حوزچه ای پر از کوسه، به بررسی شرکت هایی می پردازد که در این حوزچه جان سالم به در می برند و پیروز می شوند و یا توسط کوسه های دیگر تکه تکه یا بلعیده می شوند.

اهمیت زیرساخت های پرداخت برای کسب و کارها در دوران کرونا

مساله پرداخت پس از دوران همه‌گیری کرونا اهمیت بسیاری پیدا کرده است و بسیاری از شرکت‌ها آن را به‌عنوان اولویت نخست خود تعریف کرده‌اند. توجه به مبحث پرداخت برای شرکت‌ها مزایای مالی بسیاری نیز به همراه داشته است. نتایج پیمایشی که در ماه مارس سال ۲۰۲۱ انجام گرفته نشان می‌دهد که تقریبا بیش از نیمی از کسب و کارهایی که به نوعی مبتنی بر پرداخت بوده‌اند و این حوزه برایشان در اولویت بوده‌است، از همه‌گیری کرونا سود برده‌اند و حجم فروش‌شان افزایش یافته‌است. نکته جالب توجه این است که تنها یک چهارم کسب و کارها توانسته‌اند بدون ارتقای زیرساخت های پرداختی، سود خود را افزایش دهند.

صفحه‌ها